ปฎิทินกิจกรรม

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย ที่ประชุมยังคงเดิมหมวด 2 พระมหากษัตริย์ โดยไม่มีการแก้ไข ส่วนมาตรา 7 เดิมในรัฐธรรมนูญปี 2550 นำไปใส่ในบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยุติปัญหาในการตีความ

โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เผย ที่ประชุมยังคงเดิมหมวด 2 พระมหากษัตริย์ โดยไม่มีการแก้ไข

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงในการประชุม กรธ. นอกสถานที่เป็นวันแรก ที่ จ.เพชรบุรี ถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของ กรธ. ว่า ในการประชุมช่วงเช้าที่ผ่านมา ทาง กรธ. ได้เริ่มพิจารณาหลายละเอียดทีละมาตรา เพื่อปรับแก้ถ้อยคำและเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ ตั้งแต่ในหมวด 1 บททั่วไป ซึ่งยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันที่ประชุมได้มีปรับแก้เนื้อหา ในส่วนของมาตรา 4 ที่ยังค้างการพิจารณามาก่อนหน้านี้ โดยมีอยู่ 4 รูปแบบด้วยกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกันให้ใช้รูปแบบที่ 4 คือ มาตรา 4 ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญของทุกประเทศจะให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลัก ส่วนรายละเอียดการคุ้มครองอื่นๆ จะพิจารณาอีกครั้งในมาตรา 26 -28 นอกจากนี้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีผู้เสนอขอให้บัญญัติเป็นศาสนาประจำชาตินั้น ที่ประชุมเปิดเผยว่าไม่สามารถบัญญัติได้ เพราะกรรมการมองว่าเป็นเรื่องที่อันตรายและละเอียดอ่อน เนื่องจากมาตรา 65 ได้บัญญัติสิ่งที่คุ้มครองทุกศาสนาไว้อยู่แล้ว

ขณะที่ ในการพิจาณาหมวด 2 พระมหากษัตริย์ ไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ ซึ่งกลไกต่างๆ ยังคงเดิม ยกเว้นเรื่ององคมนตรี ที่มีการปรับถ้อยคำให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนมาตรา 7 เดิมในรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่เป็นปัญหาการตีความ ที่ประชุมเห็นว่าควรนำถ้อยคำในมาตรา 7 ไปสอดแทรกในบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้วินิจฉัย และปรับเปลี่ยนถ้อยคำใหม่ โดยถอนคำว่าประเพณีการปกครอง เนื่องจากเป็นถ้อยคำที่มีปัญหาในอดีต ซึ่งกรธ.จะพยายามบัญญัติช่องทางแก้ปัญหาต่างๆ ให้ครอบคลุมรอบด้านเพื่อให้การตีความทุกเรื่องมีช่องทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น