ปฎิทินกิจกรรม

การประชุม กรธ. วันที่ 4 ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ประชุมเดินหน้าพิจารณาหมวดที่ว่ารัฐสภาต่อจากเมื่อวาน ขณะที่ ประธาน กรธ. ยืนยันไม่ได้มอบอำนาจศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นซุปเปอร์องค์กร

ประธาน กรธ. ยืนยันไม่ได้มอบอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นซุปเปอร์องค์กร

การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นอกสถานที่ ที่โรงแรมดิ อิมพีเรียล เลค วิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 4 ที่ประชุมยังคงเดินหน้าพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในหมวด 7 รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ไม่ได้พิจารณาเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญจนกลายเป็นซุปเปอร์องค์กร เพราะที่ผ่านมาอำนาจเหล่านี้มีอยู่แล้ว กรธ.เพียงหยิบมาจัดสรรให้เข้าที่และมีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความผิด ขณะเดียวกันจะกำหนดให้ที่มาและคุณสมบัติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีความเข้มข้นและหลากหลายมากขึ้น ไม่ยึดโยงการเมือง ซึ่งอาจจะใช้วิธีการทาบทามบุคคลที่เหมาะสมควบคู่กับการรับสมัคร และจะมีการขยายอายุเกษียณราชการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็น 75 ปี จากเดิม 70 ปี แต่อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะลดวาระการดำรงตำแหน่งเหลือ 7 - 9 ปี ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา พร้อมกล่าวด้วยว่า การสรรหาองค์กรอิสระต่างๆ จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานให้สูงขึ้นเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผู้เป็นกรรมการองค์กรอิสระใดแล้วจะไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นได้อีก นอกจากนี้ นายมีชัย ยังเสนอแนะให้รัฐบาลยุบหลักสูตรทางการเมืองขององค์กรอิสระ เพราะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ แต่ควรทำเป็นหลักสูตรกลางที่ให้ความรู้ด้านการเมืองหลายๆ ด้าน รวมถึงยังเปิดเผยถึงการพิจารณาคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรี ยืนยันว่า ส.ส.สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ พร้อมกันนี้นายมีชัย ยืนยันว่า กรธ.ไม่ได้โอนอำนาจการวินิจฉัยมาตรา 7 กรณีไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบังคับใช้กรณีใดให้วินิจฉัยตามประเพณีการปกครองไปไว้ในหมวดว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญ แต่ใส่ไว้เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นผู้ชี้ขาด พร้อมยืนยันไม่ได้เป็นซุปเปอร์องค์กรอยู่เหนือทุกองค์กร

ขณะเดียวกันนายมีชัย ยังกล่าวอีกว่า ในหมวดว่าด้วยรัฐสภา ในเรื่องที่มา ของส.ส. ยังคงหลักการเดิมไว้อยู่ใช้ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม และการเลือกตั้ง ส.ส.ให้ใช้บัตรใบเดียว ไม่ได้ทำให้รัฐบาลเกิดความแตกแยก ส่วนที่มาของส.ว.ได้ทบทวนห้ามบุพการี คู่สมรส ของส.ส.ลงสมัคร ส.ว. ส่วนการกำหนดให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มาจากฝ่ายค้าน เพื่อป้องกันการทะเลาะกันบนบัลลังก์