ข่าวร่างรัฐธรรมนูญล่าสุด

มท. สั่ง ผวจ. ตั้งศูนย์พีอาร์ หนุนร่าง รธน.

มท. สั่งผู้ว่าฯ ตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน กรธ. เผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ ร่าง รธน. ระดับ จังหวัด-อำเภอ พร้อมสั่งคัดเลือกรองผู้ว่าฯ-ปจ.-สธ. จังหวัด-ศธ. จังหวัด-หัวหน้าส่วนฯ ระดับจังหวัด-อำเภอ ร่วมเผยแพร่เนื้อหาร่างฯ

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์