ข่าวร่างรัฐธรรมนูญล่าสุด

กกต. พิจารณาแนวทางแสดงออกร่าง รธน.

กกต. ประชุมแล้วกว่า 1 ชม. จับตาพิจารณาสิ่งใดทำได้ - ไม่ได้ ในการแสดงออกต่อร่าง รธน. ในการทำประชามติ

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น.