ข่าวร่างรัฐธรรมนูญล่าสุด

สนช. เตรียมหารือ กรธ. วางกรอบแจงร่างฯ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมหารือ กรธ. สัปดาห์หน้า วางกรอบแจงร่างรัฐธรรมนูญ มั่นใจประหยัดงบประมาณ และลงพื้นที่ได้ทั่วถึง

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น.